Heart of stone

(Source: p--i--c--t--u--r--e--s, via r--e--c--k--l--e--s--s)